หมวดหมู่ทั้งหมด

หน้าแรก > สายการผลิต > บริการออกแบบดิจิทัล

การเผชิญปัญหา

การเผชิญปัญหา

การเผชิญปัญหาที่ได้มาจากรูปทรงกายวิภาคเต็มรูปแบบหรือใช้การตัดทอนเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเซรามิก จากนั้นจะหดตัวเพื่อสร้างการเผชิญปัญหา "การหดตัว" ควบคุมปริมาณการตัดทอน

ติดต่อเรา

การเผชิญปัญหา

  • สอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูล