หมวดหมู่ทั้งหมด

หน้าแรก > สายการผลิต > บริการออกแบบดิจิทัล

การออกแบบโมเดล

การออกแบบโมเดล

การออกแบบแบบจำลอง CAD/CAM คือการสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3 มิติของการบูรณะฟัน แล้วสั่งการโรงสีหรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ติดต่อเรา

การออกแบบโมเดล

  • สอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูล